FANDOM


Moduł refinacji atmosfery to urządzenie generujące tlen oraz azot i jednocześnie oczyszczające atmosferę ze szkodliwych gazów i trucizn

Aby go móc wytwarzać trzeba rozwinąć części zapasowe na poziom co najmniej 12. Korporacja musi mieć wiedzę na poziomie co najmniej 3.

Kosztuje 10 mln.

Można go zainstalować praktycznie w dowolnym miejscu na planecie, ale nie będzie działał, jeśli w pobliżu nie będzie modułu elektrowni.

Sterowanie modułem jest możliwe tylko jeśli lądownik znajduje się w tym samym sektorze. Dostępne operacje to:

  • start / stop
  • naprawa modułu
  • instalacja kolumny rektyfikacyjnej (o ile taka się znajduje na pokładzie lądownika)


Sam moduł refinacji nie oczyszcza atmosfery. Potrzebne są kolumny rektyfikacyjne. Można ich zainstalować dowolnie dużo. Każda zainstalowana zwiększa wydajność modułu rektyfikacji.