FANDOM


W tym miejscu możemy obejrzeć schemat naszego statku z uwzględnieniem zainstalowanych na pokładzie urządzeń. Stan każdego urządzenia wskazany jest za pomocą koloru paska pod ikoną symbolizującą dany element (przytrzymanie kursora nad ikoną wyświetla dokładną wartość). Pasek szary oznacza integralność 100% i urządzenie całkowicie sprawne. Kolor żółty (99,99% - 75,00%) sygnalizuje lekkie uszkodzenia, pomarańczowy (74.99% - 50,00%) – średnie, czerwony (49,99% - 0%) – znaczne (krytyczne) uszkodzenia lub zniszczenie elementu. Po kliknięciu ikony danego urządzenia wyświetlane są szczegółowe informacje o nim. Można też wtedy dokonać naprawy przy użyciu posiadanych części zapasowych (jedna przywraca 25% sprawności, ale szansa naprawy zależy od doświadczenia pilota w naprawianiu). Jeśli przebywamy w układzie macierzystym, możemy wykupić remont uszkodzonej części – niestety jest on dość drogi. Po zaznaczeniu urządzenia można je także zdemontować (i wyrzucić) albo (jeśli znajdujemy się w układzie macierzystym) sprzedać do sklepiku.

Można tu również nadać nazwę naszemu statkowi. Będzie ona widoczna w sekcji „o mnie” oraz w encyklopedii w zakładce „statki”.

Obiekty zainstalowane można zdeinstalować, co powoduje, że są one przenoszone do ładowni. Wyjątek stanowią obiekty na statku specjalnym (przeznaczonym do wykonywania specjalnych misji). W tym wypadku deinstalacja jest niemożliwa.

Poza tym w tej sekcji możemy zlecić odkażanie statku, jeśli uległ skażeniu podczas wyprawy i nałożono na nas kwarantannę. Odkażanie nic nie kosztuje, zużywa jednak pewną ilość paliwa. Gdy już statek zostanie gruntownie zdezynfekowany, kwarantanna zostanie zdjęta.