FANDOM


Jeśli pilot znajduje się w pobliżu (w tym samym polu) wioski obcych może podjąć próbę nawiązania kontaktu. Wcześniej musi zbadać tą wioskę (Badanie wioski obcych).

Próba nawiązania kontaktu z obcą cywilizacją trwa około 500 sekund.

Szansa na powodzenie to tylko 10 %.

W przypadku powodzenia może się okazać, że już ktoś wcześniej nawiązał kontakt z tą wioską. Ci, którzy będą pierwsi otrzymają 20 tysięcy punktów doświadczenia a w ogólnym informatorze pojawi się wzmianka o nawiązaniu kontaktu.

Dalej wszystko zależy od nastawienia mieszkańców wioski do ludzi. Przy negatywnym nastawieniu następuje atak (Mieszkańcy wioski są do ludzi nastawieni wrogo i zaatakowali cię).

Przy pozytywnym mieszkańcy ujawniają lokalizację jakiegoś swojego obiektu (artefaktu) i można go sobie zabrać. Liczba artefaktów, którymi wioska dysponuje jest ograniczona !

Jeśli nie udało się nawiązać kontaktu grozi nam atak z prawdopodobieństwem tym większym im bardziej negatywne nastawienie ma wioska. Więc albo zobaczymy komunikat: Z nieznanego powodu mieszkańcy wioski zaatakowali cię albo Mieszkańcy wioski wyraźnie szykowali się do ataku ale w końcu do niczego nie doszło.