FANDOM


Występujące na powierzchni planety czynniki uszkadzające możemy w uproszczeniu podzielić na dwie grupy:

  • globalne – działające na powierzchni całej planety (atmosfera, huraganowy wiatr, powierzchnia)
  • lokalne – działające tylko na obiekty w ich najbliższym otoczeniu (wulkany, zwierzęta, rośliny).


Atmosfera (zgniecenie)

Jeden z najczęstszych czynników uszkadzających lądownik. Im cięższa i gęstsza, tym większe wywiera ciśnienie, a co za tym idzie – stwarza większe zagrożenie zgnieceniem.

Huraganowy wiatr (zgniecenie)

Na wielu planetach występują wichry o niespotykanej na Ziemi sile. Zarówno sam wiatr, jak i niesione przez niego obiekty uderzając i napierając na lądownik stwarzają zagrożenie zgnieceniem. Jest to chyba najczęstszy po zwierzętach czynnik uszkadzający spotykany na powierzchni.

Powierzchnia (stopienie)

Są w kosmosie planety, na których panują bardzo wysokie temperatury. Im wyższa średnia temperatura dobowa, a co za tym idzie, im bardziej rozgrzana powierzchnia, tym większe stwarza zagrożenie stopieniem.

Wulkan (stopienie, zgniecenie)

Na powierzchni niektórych planet możemy czasem znaleźć czynne wulkany. W wyniku kontaktu z wydobywającą się z ich wnętrza gorącą lawą i gazami lądownik znajdujący się w pobliżu jest narażony na stopienie. Czasem wulkan wyrzuca też duże fragmenty skał, popioły i lawę, które opadając na lądownik stwarzają zagrożenie zgnieceniem.

Zwierzęta (rozerwanie, stopienie, napromieniowanie, zatrucie, uśpienie)

Jest to chyba najpowszechniejszy czynnik mogący uszkodzić lądownik. Zwierzęta występują praktycznie na wszystkich planetach. Podobnie jak wulkan i rośliny, zagrażają nam tylko, gdy znajdują się w pobliżu. Niektóre, z natury agresywne, atakują spontanicznie wszystko co nieznane i co może im zagrażać. Inne pozostają spokojne aż do chwili, gdy je sprowokujemy próbując uśpić, złapać, atakując laserem lub po prostu zbliżając się zanadto.

Jak wielka jest różnorodność w świecie zwierząt, tak też różne są rodzaje ataków i zagrożeń przez nie wywoływanych. Zdecydowana większość atakuje przy użyciu pazurów, zębów, rogów, kolców lub innych podobnych tworów próbując rozerwać lądownik na strzępy. Niektóre, podobnie jak organizmy na Ziemi, są jadowite i atakują przy użyciu trucizn lub substancji usypiających. Jeszcze inne potrafią ziać ogniem stwarzając niebezpieczeństwo stopienia. Znane są również gatunki zdolne emitować różne rodzaje promieniowania o wysokim natężeniu.

Rośliny (rozerwanie, stopienie, napromieniowanie)

Rośliny , podobnie jak zwierzęta, występują prawie na wszystkich planetach. Chociaż większość nie jest groźna, to niektóre mogą uszkodzić lądownik znajdujący się w pobliżu. Znane są gatunki „ogniste” stwarzające niebezpieczeństwo stopienia. Inne są źródłem niebezpiecznego promieniowania. Spotykano też rośliny zagrażające rozerwaniem lądownika. Poza tym wiele roślin, w przeciwieństwie do zwierząt, które po złapaniu zachowują się już raczej spokojnie, po umieszczeniu w ładowni lądownika wydziela substancje żrące uszkadzające klatkę – trzeba więc od czasu do czasu sprawdzać jej stan i w razie potrzeby naprawiać.

Biorąc pod uwagę częstość występowania powyższych zagrożeń warto zaopatrzyć się w lądownik o dużej odporności na zgniecenie (głównie ze względu na atmosferę i huraganowe wiatry) i rozerwanie (ze względu na zwierzęta). Przyda się też umiarkowana odporność na stopienie. Podobnie jednak jak w przypadku zagrożeń w przestrzeni międzyplanetarnej zachęcam do samodzielnych obserwacji i dostosowania lądownika do własnych potrzeb i rodzaju wykonywanych zadań.

Warto też zauważyć, że przed czynnikami lokalnymi (np. wulkanem) można zwyczajnie uciec. Jeśli natomiast chodzi o zwierzęta, to zwykle te duże są silne i bardziej niebezpieczne od małych – lepiej ich nie drażnić.

Nie należy też zostawiać na długo lądownika bez opieki na powierzchni planety. Jeśli musimy odejść od komputera na dłużej, najlepiej przycumować do statku krążącego po orbicie. Tak będzie bezpieczniej a ewentualny powrót na powierzchnię zajmie tylko 15 sekund.

Oprócz wyżej opisanych zagrożeń na niektórych planetach spotkać możemy inne często zupełnie nieznane zjawiska i czynniki zdolne uszkodzić lub zniszczyć lądownik. Ponieważ nie wiadomo jak z nimi postępować, zalecana jest szczególna ostrożność.