FANDOM


Przy pomocy artefaktów można znacznie przyspieszyć tempo badań w warsztacie. W tym celu klikamy na przycisk 'Artefakty' i wybieramy obiekt, który chcemy przeznaczyć na przyspieszenie badań.

Przyspieszane są wszystkie badania w kolejce, nie tylko to, które jest aktywne.

Efektywność przyspieszenia zależy od tego jak bardzo zaawansowany jest ten artefakt. Każdy taki obiekt reprezentuje jakiś określony stopień komplikacji na danym poziomie wiedzy. Przykładowo artefakt w postaci kamiennej rzeźby zawiera w sobie dużo wiedzy na poziomie zerowym, odrobinkę na poziomie pierwszym i zero na wyższych poziomach. Z kolei na przykład obcy moduł obliczeniowy może zawierać dużo wiedzy na poziomie piątym.

Wielkość przyspieszenia badań zależy od sześcianu różnicy pomiędzy poziomem wiedzy użytym w danym artefakcie a poziomem 2.

Wzór jest taki:

$speed = 1 + 100* $knowledgeContamination;

gdzie

$knowledgeContamination = sum((knowledgelevel-2)*(knowledgelevel-2)*(knowledgelevel-2)*contamination)


Artefakt ulega w tym procesie całkowitemu zniszczeniu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki