FANDOM


Ta sekcja przedstawia graficznie odporność statku (lub lądownika gdy jesteśmy na powierzchni planety) na różne rodzaje zagrożeń (rozerwanie, napromieniowanie, stopienie, zgniecenie). Kolorem czerwonym zaznaczone są zagrożenia aktualnie występujące w otaczającym nas środowisku. Jeśli czynnik uszkadzający ma większe nasilenie niż odporność pancerza (lub pola siłowego), statek (lądownik) będzie ulegał niszczeniu w stopniu proporcjonalnym do czasu działania czynnika i różnicy między siłą czynnika a odpornością powłoki.”.