FANDOM


Statek, który na początku wynajmuje nam korporacja, to w zasadzie sam kadłub i kilka podstawowych urządzeń. Każdy pilot powinien więc zapoznać się z dostępnym na rynku sprzętem i odpowiednio wyposażyć swoją maszynę.

Warto zacząć od drzewka technologicznego w sekcji „technologia” prezentującego przegląd dostępnych modułów, urządzeń i technologii wraz z niezbędnymi wymaganiami.

Dostępne technologie i sprzęt możemy ulepszać zlecając badania nad nimi w warsztacie (w sekcji „hangar”) i uzyskując z czasem dostęp do bardziej zaawansowanych zdobyczy techniki.

Każdy poziom badań kosztuje określoną sumę pieniędzy i trwa standardowo około 50 minut. Jeśli chcemy przyspieszyć ten proces, możemy dofinansować badania udzielając dotacji. Trzeba tylko pamiętać, że wpływ dofinansowania na skrócenie okresu badań maleje wraz ze wzrostem poziomu rozwijanego urządzenia, tzn. aby uzyskać ten sam efekt, trzeba coraz większej kwoty pieniędzy.

Aby rozpocząć badania wybieramy interesujący nas element statku z listy, a potem cechę, którą chcemy ulepszyć (czyli np. napęd MT i cecha – zasięg). Jeśli przytrzymamy kursor nad ikoną kolby stożkowej, obok cechy pojawi się cena za to badanie. Klikamy ją i rozpoczyna się badanie. Postęp w badaniach jest pokazany w procentach powyżej. Rozpoczęte badania można przerwać, ale tracimy wtedy już wpłacone pieniądze. Można również cofnąć ostatnie badanie – służy do tego czerwony krzyżyk pojawiający się obok nazwy ostatnio badanego elementu.

Warsztat

Wyposażenie podstawowe

Wyposażenie uzupełniające (dodatkowe)

Wyposażenie opcjonalne (exclusive)

Moduły instalowane na planecie

Badania we własnym laboratorium

Inne

Tabela porównawcza sprzętu