FANDOM


Ten dział prezentuje drzewo rozwoju technologii dostępnych w grze. Obrazuje on wymagania jakie należy spełnić aby móc kupić daną część (albo moduł) w sklepiku hangaru, a także by móc ją potem ulepszać i rozwijać poprzez badania w warsztacie (np. amfibia staje się dostępna dopiero od 4-ego poziomu lądownika).Warto w tym miejscu wspomnieć, że sklepik poza hangarem pozwala na zakup i korzystanie z danego urządzenia bez konieczności spełnienia wymogów technologii. Problemem może być tylko mała dostępność niektórych części lub modułów i brak możliwości rozwijania nowej technologii w warsztacie.