FANDOM


Jeśli nie chcemy pracować dla jakiejś korporacji, po pewnym czasie możemy sami założyć swoją (w sekcji „korporacje”). Co prawda nie będziemy mogli korzystać z pieniędzy na firmowym koncie, ale możemy zapisać się do własnej organizacji i np. ustalić wysokość podatku.

Korporacja uzyskuje następujące dochody:

· 30% od zysku generowanego przez kopalnie należące do członków korporacji (70% zysku otrzymują piloci - właściciele kopalni)

· pobierany przy każdej sprzedaży podatek od wszystkich członków korporacji (z reguły 0-10%)

· okresowo pobierana opłata za dzierżawę statku kosmicznego od wszystkich członków korporacji (około 500 CM miesięcznie)

· odsetki od udzielonych kredytów

· zapłata za holowanie (Jeśli przed upływem 10 godzin nikt nie odpowie na SOS, korporacja sama dokonuje holowania, ale kosztuje to aż 20 000 CM ).