FANDOM


Warunki biochemiczne – zdolność do odwzorowania w ładowni lądownika warunków panujących na planecie. Od poziomu rozwoju tej cechy bezpośrednio zależy przeżywalność zabieranych z planety organizmów. Im bardziej warunki panujące w ładowni lądownika przypominają naturalne środowisko życia zabranego z planety organizmu, tym dłużej pozostanie przy życiu.